SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Om SFOK

Svensk förening för metabol- och obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av obesitas- och metabol kirurgi.

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade läkare, sjuksköterskor och dietister
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

Ethicon - Part of the Johnson-Johnson family
Covidien - Positive results for life