SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Kurser och möten

v 47

Laparoskopisk anastomosteknik


Universtitetssjukhuset i Örebro  

En uppskattad tredagarsutbildning som syftar till att ge kursdeltagarna praktisk träning i laparoskopisk anastomosteknik i box och på gris. Kursen vänder sig till laparoskopiskt verksamma kirurger som har eller står i begrepp att starta laparoskopisk gastrisk bypass eller colorektal kirurgi. Ett krav är att man har tidigare erfarenhet av intrakorporeal sutureringsteknik  Läs mer… 

Länkar till kalendarier

Svenska möten (Svensk kirurgisk förening)
http://www.beta.svenskkirurgi.se/index.php/kalendarium

IFSO (Internationella föreningen)
http://www.ifso.com/Index.aspx?id=WorldCongress

ASMBS (Amerikanska föreningen)
http://asmbs.org/meetings-of-interest/

BOMSS (Brittiska föreningen)
http://www.bomss.org.uk/conferences_courses.htm