SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Om SFOK

Svensk förening för obesitas och metabol kirurgi (SFOK) är en förening för kirurger och andra yrkesgrupper intresserade av fetma och metabol kirurgi. Föreningen är en svensk gren av International Federation for the Surgery of Obesity and metabolic disorders (IFSO). Medlemskap i SFOK ger automatiskt medlemskap i IFSO.

I SFOK finns en kommitté, Swedish Obesity Expert Group (SOTEG), som utgör en ”tankesmedja” för området obesitas och obesitaskirurgi. SOTEG ska enligt stadgarna verka i Föreningens anda och i enlighet med dess syften.

Enligt stadgarna skall SFOK alltid ha en ledamot som är med i styrgruppen för det av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting sanktionerade kvalitetsregistret Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg).

Kirurger som är medlemmar i SFOK är medlemmar i Svensk Kirurgisk Förening och vanligen också i dess delföreningar Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) och/eller Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknik (SIKT).

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger och andra yrkesgrupper
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

SFOKs styrelse 2024

Torsten Olbers (Ordförande)
Professor, Kirurgkliniken, Vrinnevisjukhus,  Norrköping/Universitetssjukhuset Linköping
torsten.olbers@liu.se

Anders Thorell (Sekreterare)
Professor Ersta sjukhus, Stockholm
anders.thorell@erstadiakoni.se 
Johan Ottosson Johan Ottosson (SOReg-representant)
Överläkare, Kirurgkliniken Lindesbergs Lasarett och Universitetssjukhuset Örebro
johan.ottosson@regionorebrolan.se 
Stephan Axer (Kassör, Medlemsregister)
Överläkare, Kirurgkliniken, Torsby sjukhus
stephan.axer@liv.se 
Ville Wallenius (Webmaster)
Professor, Kirurgkliniken,  Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg
ville.wallenius@gastro.gu.se 
Ellen Andersson 
Överläkare, Kirurgkliniken, Vrinnevisjukhus, Norrköping/Universitetssjukhuset Linköping
ellen.andersson@liu.se
Arvo Hänni
Överläkare Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala
arvo.hanni@pubcare.uu.se
Lotta Kolsrud
Sjuksköterska, Ersta sjukhus, Stockholm
lotta.kolsrud@erstadiakoni.se
Anna Laurenius
Överdietist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
anna.laurenius@vgregion.se