SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi
https://www.ibcclub.org/registration

Global registerrapport från The International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) finns nu tillgänglig för 2022

Save the date!

Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO) och Svensk Förening för Obesitas och metabol Kirurgi (SFOK) har återigen glädjen att samarrangera ”Obesitasdagen” på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm

den 22 september 2023

Temat i år blir

Patienter med obesitas och samtidig ätstörning –

Hur många är de? Hur hittar vi dem? Vilken behandling ska vi erbjuda?
Kosttillskott efter fetmakirurgi

 

 

 

Ny studie: Periodisk fasta fungerar inte för viktminskning

Vetenskapens värld – Fett – vän eller fiende?

Genom att frysa ökade deltagarna sin ämnesomsättning: (1 min) SVT Nyheter 20-04-03

Lästipset!

En undersökning av knappt en halv miljon svenskars BMI visar att sedan 1995 har fetma ökat med 86 procent och svår fetma med 158 procent. SVT.se April 2020


Dagens Nyheter Tema 19-10-21 

Svensk kirurgi Komplikationer vid obesitaskirurgi: Svensk översiktsartikel om komplikationer efter fetmakirurgi  Svensk Kirurgi 2018 Bild Svensk kirurgi Kirurgi mot diabetes: Svensk sammanfattning av de nya rekommendationerna för kirurgi mot typ II diabetes. Svensk kirurgi 4/2016

 

Om SFOK

Svensk förening för metabol- och obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av obesitas- och metabol kirurgi.

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade läkare, sjuksköterskor och dietister
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

Medtronic-Logo

 

ethicon