SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

SFOKs planerade Komplikationskonferens
27 november 2020 ställs in tills vidare i enlighet med Folkhälsomyndighetens skärpta riktlinjer till följd av covid-19 situationen. 


Kallelse till årsmöte för
Svensk Förening för Obesitas och Metabol Kirurgi

 Årsmötet hålls webbaserat torsdagen den 1 oktober 2020,
klockan 16.30-17.30

Årsmötesprotokoll


 


 


Komplikationer efter fetmakirurgi
GBP fuller 50

 
Kosttillskott efter fetmakirurgi

 

Ny studie: Periodisk fasta fungerar inte för viktminskning

Överläkaren: Därför är det så svårt

Vetenskapens värld – Fett – vän eller fiende?

Genom att frysa ökade deltagarna sin ämnesomsättning: (1 min) SVT Nyheter 20-04-03

Lästipset!

En undersökning av knappt en halv miljon svenskars BMI visar att sedan 1995 har fetma ökat med 86 procent och svår fetma med 158 procent. SVT.se April 2020


Dagens Nyheter Tema 19-10-21 


Kostinformation inför bariatrisk kirurgi: Patientinformation från dietisternas riksförbund. 2018.


Kunskapsunderlag kost vid bariatrisk kirurgi: Kunskapsunderlag med referenser till rekommendationer om kost efter bariatrisk kirurgi från dietisternas riksförbund. 2018.   Svensk kirurgi Komplikationer vid obesitaskirurgi: Svensk översiktsartikel om komplikationer efter fetmakirurgi  Svensk Kirurgi 2018 GBP fuller 50 Gastric bypass 50 år: Gastric bypass har funnits i över 50 år, men vilka är mekanismerna bakom viktnedgången och hur bra är operationen mot diabetes och andra överviktsrelaterade sjukdomar? Läkartidningen 2018 Bild Svensk kirurgi Kirurgi mot diabetes: Svensk sammanfattning av de nya rekommendationerna för kirurgi mot typ II diabetes. Svensk kirurgi 4/2016     GBP JPEG Spelar tarmslyngans längd någon roll? (15 min) Föredrag från IFSO i London 2017

Om SFOK

Svensk förening för metabol- och obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av obesitas- och metabol kirurgi.

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade läkare, sjuksköterskor och dietister
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

Medtronic-Logo

 

ethicon