SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Föredrag, dokumentärer, och lästips

Nedan hittar du länkar till intressanta dokumentärer och föredrag om fetma och obesitaskirurgi. Du hittar även länkar till andra läsvärda dokument och artiklar i området. Om du har något bra som du tycker andra bör ta del av, skicka det då till oss så publicerar vi det här. Tanken är att den här sidan  ska fungera lite som en utbildningssida och sprida kunskap om fetmasjukdomen.

 

 

Videotips!

 Skinny on obesity! (58 Min): Skinny on Obesety (58 min) Dokumentär där Dr Robert Lustig förklarar mekanismerna bakom världens fetmaepidemi. University of California Television (UCTV) 2013
 Sockerfilmen! (94 Min): Hur mycket socker äter du egentligen? Filmaren Damon Gameau undersöker det dolda sockret i vår vardagskost genom att äta helt vanlig mat i två månader. Resultatet blir en chock – för både hjärta, hjärna och mage.
Skärmklipp 2018-09-11 23.24.59
 Fetma – vem tar ansvar för den bortglömda folksjukdomen? (50 min) Seminarium om fetmaepidemin som ökar både globalt och i Sverige. Almedalen 2018
Fetma
 Den globala fetma epidemin (12 min):  Idag är fler överviktiga än underviktiga i värden. I Sverige väger hälften av befolkningen för mycket och år 2025 beräknas var fjärde svensk vara fet. Vad är det för faktorer i vår miljö och kropp som ligger bakom denna utveckling. SVT  Vetenskapens värld 9/5 2016.

Kroppens inbyggda vår
 Så funkar kroppens inbyggda våg (53 s): Det är känt att mycket sittande kan leda till fetma och ohälsa. En ny teori vill förklara att sittande ställning lurar kroppen att tro att den väger mindre än vad den gör. Tester som gjorts på möss som visar att om dom får en extravikt på kroppen, så går dom ner ungefär lika mycket efter några veckor. (SVT-Väst 18-01-09)
Artificiella sötningsmedel
 Lightläsk kan bidra till fetma och typ 2-diabetes (52 s):  Artificiella sötningsmedel, till exempel aspartam och sackarin, innehåller få eller inga kolhydrater och därför också få eller inga kalorier, men flera studier visar nu att försöksdjur som fått artificiella sötningsmedel blev hungrigare och åt 30 % mer samtidigt som blodsockervärdet steg  (SVT vetenskap 2017-05-13).
Ingemarnaslundsforelasning
 Fetmakirurgins historia (65 Min):  I sin avskedsföreläsning tar oss docent Ingemar Näslund på en resa genom fetmakirurgins historia. Ingemar har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt forskning och metodutveckling kring fetmakirurgi, Örebro 2017.
GBP JPEG
 Har tarmslyngans längd någon betydelse? (15 Min): Föredrag från IFSO mötet i London 2017.
 Varför Biggest Loser deltagare går upp i vikt igen! (7 Min): Forskning visar att alla utom en av Biggest Loser deltagarna gick upp i vikt igen. Orsaken är att kroppen sänker ämnesomsättningen för att hushålla med energireserverna när vi bantar.  ABC News (2016).
 Skinny on Obesety (58 min) Dokumentär där Dr Robert Lustig förklarar mekanismerna bakom världens fetmaepidemi. University of California Television (UCTV) 2013
 Kirurgi mot diabetes (58 Min): Över 60 % av de typ II diabetiker som opereras för fetmakirurgi blir av med sin diabetes och kan sluta med alla sina mediciner. Dokumentär från BBC (2017).
 
 Fetmakirurgi för akutkirurger: (20 Min): Tips och trix vid omhändertagande av akuta komplikationer efter obesitaskirurgi. Föredrag från SAGES Annual Meeting 2017
 Därför ör det så svårt att gå ner i vikt!   (9 minuter): Kort animation som på ett enkelt sätt förklarar de hormonella mekanismer som gör det så svårt att gå ner i vikt.
 
 Gastric-sleeve:   (8 minuter): Michel Gagner, kirurgen som utvecklat Gastric-Sleeve som självständigt obesitasingrepp berättar om hur han tycker en bra sleeve ska genomföras.
 
 Socker, den bittra sanningen!   (1 timme 29 minuter): 7 miljoner har redan sett denna föreläsning på nätet där professor  Robert Lustig, endokrinolog och professor i Pediatrik vid University of California berättar om hur våra vanligaste sötningsmedel, fruktsocker och majssocker, precis som alkohol ger upphov till leverskador.
 Hur fungerar en Gastric bypass?   (28min)   Professor Carel le Roux, framstående obesitasforskare och endokrinolog  förklarar mekanismerna bakom Gastric bypass, om hur operationen påverkar mättnadshormoner och ämnesomsättning.
 
 Vad kostar fetman i Sverige? (44min)   Dokumentär från 2015, Prisgägarna i TV3. Chips för en miljard. Läsk för 16 miljarder. Vi svenskar lägger enorma summor på snacks, sötsaker och skräpmat. Men våra dåliga matvanor kostar ännu mer. Dokumentären undersöker vad fetman egentligen kostar det Svenska samhället. Reportrarna besöker bland annat Surahammar, Sveriges tyngsta kommun. Medverkande professor Stefan Rössner.
 
 Vad händer när hjärnans viktcentrum skadas? (5min)   I samband med en hjärnoperation skadas det centra i hypotalamus som reglerar Alexis kroppsvikt och på mindre än ett år förvandlas hon från en smärt, glad och spänstig 10-åring till en svårt överviktig och deprimerad flicka med självmordstankar. Trotts föräldrarnas desperata försök att med strikt diet och motion hålla henne normalviktig ökar hon i vikt med ett kilo i veckan.
   
 
 Epigenitik (9 min) förklarat på ett enkelt sätt!  Hur vårt sätt att leva kan påverka våra barn och barnbarns risk att drabbas av fetma och diabetes.
   
  
 Leptin och fetmans biologi (1h 10 min) Fett är ett endokrint organ vars uppgift är att lagra energi. Via hormonet leptin signalerar fettcellerna till hjärnan når våra energireserver börjar ta slut. Detta leder då till ökad aptit och sänkt ämnesomsättning  för att bättre hushålla med de kvarvarande energireserverna.
   

Radiotips!

  
 Ämnesomsättningen sänks när man går ner i vikt (4 min). Tidskriften Obesity publicerade en studie av ämnesomsättningen hos personer som vunnit Biggest Loser, sex år efter deras viktnedgång. Studien visar att deras ämnesomsättning sänkts kraftigt, vilket gör det nästintill omöjligt att hålla den nya, lägre vikten, trots träning och bra matvanor. sr.se 2017
 Barnfetma (1,36 min)  Det är dubbelt så vanligt med övervikt eller fetma bland 4-åringar i fattiga jämfört med rika kommuner. sr.se  18-09-03
Sockrade pengar
 Sockrade pengar (56 min)  Om sockerlobbying, forskning och vinstintressen. En inblick i det hemlighetsfulla och ibland riktigt smutsiga spel som utspelar sig när sockerindustrin och hälsointressen möts.  SR-Konflikt  18-04 21
Finland
 Världsrekord i minskad övervikt (8min) Den finländska staden Seinäjoki har väckt internationellt intresse genom att med hjälp av vård, dagis och skolor halverat övervikten hos barn och unga. SR Studio ett 29 september 2016
socker
 Sockerkriget! (29 min) Sötade drycker står för mer än en tredjedel av allt tillsatt socker vi får i oss. I kampen mot fetmaepidemin pågår ett sockerkrig, där hälsoorganisationer, läkare och myndigheter slåss mot globala läskföretag som inte drar sig för att ta till våld och hot mot de personer som engagerar sig för att minska sockerkonsumtionen i samhället. (Radiokorrespondenterna 18-03-11)
våg
 Kampen mot fetman! (55 min) Kroppen verkar göra allt för att den som bantat ska gå upp igen. Det var en av slutsatserna när forskare undersökte vad som hänt med deltagarna efter tv-programmet Biggest looser i USA. Medverkande Carl-Magnus Brodén, Gastroenterolog vid Aleris obesitas Skåne, och Torsten Olbers, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. P1 Kropp och själ P1 2017-08-22
Världens fetaste kvinna opererad
 Världens fetaste kvinna opererad (5:32 min) Världens tyngsta kvinna, egyptiskan Eman Ahmed Abd El vägde 500 kilo men har med hjälp av en insamlingskampanj opererats och är nu har inte långt från målvikten 100 kilo. P1 Morgon 2017-08-28
obesity
 Allt färre operationer mot fetma (12 min) Det görs allt färre operationer mot svår fetma i Sverige. Antalet operationer har sjunkit stadigt, trots att det är den enda vetenskapligt belagda metoden som är riktigt effektiv om man behöver gå ner i vikt.Hör reportage av Evalisa Wallin. Hör även samtal med Johan Ottosson, överläkare och ansvarig för kvalitetsregistret för överviktskirurgi, samt Petra Widerkrantz, medicinsk rådgivare region Skåne. P1 Morgon 2017-07-12
   
Barnfetma
 Fetmaoperation på barn (1,33 min)  Idag är det få under 18 år som blir opererade för svår fetma. Men en ny studie visar att resultaten av fetmakirurgi på tonåringar är goda.  Sveriges Radio 2017/01/06
   

 Bantarens svåra val, Kropp och själ 2012 (54 min): Att banta är ingen konst. Det svåraste kommer sedan, när målvikten är uppnådd och suget efter kalorierna börjar. Att hålla vikten blir ofta en livslång och stenhård kamp.

Egypten

 Fetman i Egypten (5,13 min) I Egypten har var 6:e person har typ II diabetes. Här bor också världens fetaste kvinna som väger 500 kg. Fetmaepidemin är en tung börda för Egyptens ekonomi. P1-morgon 2017/02/24
Bakterie
  Antibiotika tidigt i livet kan öka risken för fetma! (2,37 min) Djurexperimentella studier och epidemiologiska studier på människa visar att användning av antibiotika tidigt i livet ökar risken för fetma och diabetes. Sveriges Radio 2016/11/02

Lästips!

  
   
 Ny diabetesmekanism identifierad i studier av gastrik bypass: Läkartidningen 20-01-07
Svensk kirurgi
 Komplikationer vid obesitaskirurgi: Svensk översiktsartikel om komplikationer efter fetmakirurgi  Svensk Kirurgi 2018
 Kunskapsunderlag kost vid bariatrisk kirurgi: Kunskapsunderlag med referenser till rekommendationer om kost efter bariatrisk kirurgi från dietisternas riksförbund. 2018.
 Kostinformation inför bariatrisk kirurgi: Patientinformation från dietisternas riksförbund. 2018.
 
Kosttillskott efter fetmakirurgi
  Vilka vitaminer och mineraler bör man följa och supplementera efter fetmakirurgi?Läkartidningen 2018-01-09
GBP fuller 50
  Fetmaoperationen som förändrade synen på fetma och diabetes.. Läkartidningen 2018-01-09
Graviditet
 Ökad risk för bukkirurgi under graviditet efter obesitaskirurgi! 1,5 procent av gastric bypass opererade kvinnor opererades för ileus under sin första graviditet jämfört med 0,02 % i en kontrollgrupp med BMI > 35. Läkartidningen 2017-09-19.
 
Sleeve JPEG
 Sleeve eller bypass- Vad är bäst? Sleeve eller bypass-  Vilket är bäs?: Två nya långtidsstudier visar att gastrisk bypass möjligen ger bättre viktnedgång på lång sikt men till priset av ökad komplikationsrisk. Läkartidningen 2017-09-28
Läkartidningen
 Artificiella sötningsmedel påverkade blodsockret! Nyare studier visar att artificiella sötningsmedel ökar risken för fetma och typ II diabetes genom att förorsaka glukosintolerans och förhöjda insulinnivåer när de kombineras med annan föda. Läkartidningen 41/2014
Läkartidningen
 Metabol kirurgi är en effektiv behandling vid typ II diabetes! Om de  nya rekommendationerna Torsten Olbers, Mikaerl Rydén: Läkartidningen 01-02/2017
   
svensk-kirurgi-nya-guidelines
 Kirurgi mot diabetes typ II: Svensk sammanfattning av de nya rekommendationerna för kirurgi mot typ II diabetes. Svensk kirurgi 4/2016 Sida 218
   
   
Komplikation
 Vad varje svensk kirurg bör veta om komplikationer till överviktskirurgi: Kort orientering om våra vanligaste komplikationer till överviktskirurgi. Svensk kirurgi 2009
   
Biggest loseer
 Biggest loser Hur gick det sen för deltagarna i Biggest loser? Läs artikeln i New York Times om 6-års uppföljningen efter tävlingen. New York Times 2016-05-02
   
Därför är det så svårt att gå ner i vikt
 Varför är det så svårt att gå ner i vikt? Om de fysiologiska överlevnadsmekanismer som aktiveras vid bantning och som gör att så få lyckas uppnå en bestående viktminskning! Läkartidningen 2016-08-02 

Riktlinjer!

  

Cover Diabetes Care

 Kirurgi mot typ II diabetes: Internationella riktlinjer för användandet av metabol kirurgi vid behandling av typ II diabetes rekommenderar övervägande av kirurgi redan vid BMI 30 kg/m2 om adekvat blodsocker kontroll inte kan uppnås på medicinsk väg. Läs hela rekommendationerna i Diabetes Care Maj 2016
   
   
Skandinaviska riktlinjer
 Skandinaviska riktlinjer för monitorering och supplementering av vitaminer och mineraler efter fetmakirurgi! (2017) Vilka vitaminer och mineraler bör man följa och supplementera efter fetmakirurgi? Läs de nya rekomendationerna!