SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Medicinering

Text och Illustration: Per Videhult, Överläkare, Kirurg, Sektionschef övregastokirurgi vid Kirurgkliniken i Västerås

9 Vilka mediciner måste patienterna ta efteråtFetmakirurgi försvårar näringsupptaget i magtarmkanalen. Alla som genomgått fetmakirurgi behöver livslång mineral- och vitaminmedicinering. Nu mer finns specialframtagna receptfria preparat som innehåller alla de vitaminer och mineraler som fetmaopererade behöver.

Fullvärdiga preparat

Preparat som innehåller alla de vitaminer och mineraler de opererade normalt behöver:

  • Baricol Complete brustablett 1×2
  • Baricol Complete pulver 1×2
  • Baricol Complete sväljtablett 1×5
  • Barricol Complete tuggtablett 1×3
  • Medmade tablett 1×4

Dessa preparat ingår inte i läkemedelsförmånen, men beställs över nätet och levereras direkt hem till den opererade.

Komination av flera preparat

Preparat som måste kombineras med andra preparat för att den opererade ska få de vitaminer och mineraler de normalt behöver. Vid kombination av flera preparat som var för sig inte innehåller fullvärdig substitution bör den slutgiltiga kombinationen tillsammans  per dygn minst innehålla:

 • Järn 45-60  mg
 • B12  350 mikrogram
 • D-vitamin 800 E
 • Kalcium 500 mg eller mer
 • Folat 400 mikrogram
 • Zink 9 mg
 • Tiamin
  • kvinnor 1,1 mg
  • män 1,4 mg

 Duodenal swich opererade kräver betydligt högre doser!

Exempel på preparatkombination

Nedan presenteras en kombination av fyra preparat som tillsammans normalt räcker för en fullgod ersättning efter Gastric bypass och gastric sleeve.  För Duodenal switch krävs högre doser.

 1. Multivitamin 1-2×1
 2. Kombinationstablett Kalk/D-vitamin 500 mg/800E 1-2×1
 3. Järn 100 mg 1×1 varje till varannan dag
  • Duroferon
  • Niferex
 4. Tablett B12 1 mg 1×1 varje till varannan dag
  • Behepnan
  • Betolvex
  • Betolvidon
  • eller som sprutform Inj Behepan [1mg/ml] 1ml var 3:e månad

Ibland behövs extra zink vilket kan ges som

 • Apoteket zink 15 mg 1-2×1
 • Solvezink 45mg 1×1

Sammanställning av multivitaminpreparat i Sverige 

Multivitaminpreparat 1 Multivitaminpreparat 2 Multivitaminpreparat 3

 Källa

 1. Nordiska riktlinjer för kosttillskott och uppföljning efter obesitaskirurgi Monitorering och supplementering med vitaminer och mineraler. Lakartidningen.se 2018-01-09, http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2018/01/Nordiska-riktlinjer-for-kosttillskott-och-uppfoljning-efter-obesitaskirurgi/
 2. Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med vitaminer/mineraler samt uppföljning efter obesitaskirurgi. April 2017, Expertgruppsrekommendationer. https://sfok.se/wp-content/uploads/2013/10/Nordiska-riktlinjer-obesitaskirurgi-april2017.pdf