SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Bli medlem

Medlemskap – avgifter Medlemsavgift SFOK

  • Årsavgiften i SFOK  för 2020 är
    • Läkare: 200kr
    • Dietist: 100kr
    • Sjuksköterska 100kr
  • Om man även önskar medlemskap i IFSO är avgiften $100 extra vilket inkluderar Obesity Surgery i pappersformat
  • Medlemskap inbetalas på pg 687508-2 eller Swish 123 694 6701 ange namn och E-post adress vid inbetalning.
  • Om du önskar få medlemskapet fakturerat kan du ladda ner faktura för utskrift här.

Kontakta stephan.axer@regionvarmland.se för ansökan om medlemskap


Inloggning för medlemmar >>