SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Komplikationskonferenser

ruptur-i-ean

Årets komplikationskonferens i obesitaskirurgi gick av stapeln på Ersta sjukhus. Deltagare från olika kliniker presenterade fall hämtade från den egna verksamheten. Måltidskorrelerade smärtor på grund av striktur i enteroanastomosen, kroniskt sår efter sleeve, ruptur i EA:n till följd av kronisk ileus, inklämda Richterbråck och läckage efter sleeve var några av de fall som presenterades och diskuterades. Johan Ottosson från SOREG redovisade  komplikationsdata från obesitasregistret.

Presentationer 2016

Komplikationer i SOREG – Johan Ottosson (Lindesberg)

Framlaggning av EA:n pga ruptur med septisk chock – Per Videhult (Västerås)

Buksmarta efter GBP – Lars Boman (Lycksele)

Invagination efter GBP – Mattias Egberth (Lindesberg)

Paraesofagealt hiatusbrack – Urs Wenger (Nortälje)

Spigelli bråck efter GBP  – Peter Loogna (Sofiahemmet)

Sleevestriktur konverterad till GBP  avliden i blödande ulcus – Dag Stockhed (Danderyd)

Svår måltids korrelerad buksmarta efter GBP – Torbjorn Eriksson (Värnamo)

Tomningsproblem från J-kryckan – Jila Harirchian (Södertalje)

 

Presentationer 2014

Striktur i GE:n – Anna Elmered (Skövde)

Kroniskt sår i GE:n – Richard Marsla (Danderyd)

Invagination i EA:n  – Hassan Zaigham (Malmö)

Kronisk knickbildning i EA:n – Per Videhult (Västeras)

Besvären var Tjocktarmscancer – Johanna Österberg (Mora)

Sent läckage i GE:n –  LG Larsson (Örebro)

Stapling över Alvedontablett – LG Larsson (Örebro)

Komplikationsdata från SOREG –  Johan Ottosson (Örebro)