SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Månadens film (juni)

Fetma

Den globala fetma epidemin (12 min):  Idag är fler överviktiga än underviktiga i värden. I Sverige väger hälften av befolkningen för mycket och år 2025 beräknas var fjärde svensk vara fet. Vad är det för faktorer i vår miljö och kropp som ligger bakom denna utveckling. SVT  Vetenskapens värld 9/5 2016.

Artificiella sötningsmedel

Lightläsk kan bidra till fetma och typ 2-diabetes (52 s):  Artificiella sötningsmedel, till exempel aspartam och sackarin, innehåller få eller inga kolhydrater och därför också få eller inga kalorier, men flera studier visar nu att försöksdjur som fått artificiella sötningsmedel blev hungrigare och åt 30 % mer samtidigt som blodsockervärdet steg (SVT vetenskap 2017-05-13).

Kroppens inbyggda vår

Så funkar kroppens inbyggda våg (53 s) Det är känt att mycket sittande kan leda till fetma och ohälsa. En ny teori vill förklara att sittande ställning lurar kroppen att tro att den väger mindre än vad den gör. Tester som gjorts på möss som visar att om dom får en extravikt på kroppen, så går dom ner ungefär lika mycket efter några veckor. (SVT-Väst 18-01-09)

Fler videotips >>>

 

Lästipset!

GBP fuller 50

 

Bild Svensk kirurgi

Kirurgi mot diabetes: Svensk sammanfattning av de nya rekommendationerna för kirurgi mot typ II diabetes. Svensk kirurgi 4/2016

 

Kosttillskott efter fetmakirurgi

 

GBP JPEG

Spelar tarmslyngans längd någon roll? (15 min) Föredrag från IFSO i London 2017

Om SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av fetma- och metabol kirurgi.

Bli medlem!

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

Medtronic-Logo

 

ethicon