SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

 


 


Komplikationer efter fetmakirurgi
GBP fuller 50

 
Kosttillskott efter fetmakirurgi

 

Månadens film !

  Sockerfilmen (93 min)Hur mycket socker äter du egentligen? Filmaren Damon Gameau undersöker det dolda sockret i vår vardagskost genom att äta helt vanlig mat i två månader. Resultatet blir en chock – för både hjärta, hjärna och mage. Fler videotips >>>  

Lästipset!

Dagens Nyheter Tema 19-10-21 


Kostinformation inför bariatrisk kirurgi: Patientinformation från dietisternas riksförbund. 2018.


Kunskapsunderlag kost vid bariatrisk kirurgi: Kunskapsunderlag med referenser till rekommendationer om kost efter bariatrisk kirurgi från dietisternas riksförbund. 2018.   Svensk kirurgi Komplikationer vid obesitaskirurgi: Svensk översiktsartikel om komplikationer efter fetmakirurgi  Svensk Kirurgi 2018 GBP fuller 50 Gastric bypass 50 år: Gastric bypass har funnits i över 50 år, men vilka är mekanismerna bakom viktnedgången och hur bra är operationen mot diabetes och andra överviktsrelaterade sjukdomar? Läkartidningen 2018 Bild Svensk kirurgi Kirurgi mot diabetes: Svensk sammanfattning av de nya rekommendationerna för kirurgi mot typ II diabetes. Svensk kirurgi 4/2016   Kosttillskott efter fetmakirurgi   GBP JPEG Spelar tarmslyngans längd någon roll? (15 min) Föredrag från IFSO i London 2017

Om SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av fetma- och metabol kirurgi.

Bli medlem!

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

Medtronic-Logo

 

ethicon