SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Månadens Youtube-klipp

Epigenitik på 9 minuter. Om hur det vi äter påverkar våra barn och barnbarns risk att drabbas av fetma och diabetes.

Lästipset!

Biggest loseer

Biggest loser: Hur gick det sen för deltagarna ? Läs artikeln i New York Times 2016-05-02

Riktlinjer för användning av kirurgi för behandling av typ II diabetes!

Cover Diabetes Care

Nya riktlinjer rekommenderar övervägande av kirurgi redan vid BMI 30 om önskvärt blodsockerkontroll inte går att uppnå på medicinsk väg.

Kommande kurser:

Nordiskt Bariatriskt Möte, Reykjavik, 23-24/3 2017

Program kommer!  

European Congress On Obesity, Porto, Portugal, 17-20/5 2017

Program  kommer!

IFSO-World Congress, London, 28/8-2/9 2017

Program  kommer!

IFSO-EC Congress, Grekland, Aten, Maj 2018

Program  kommer!

Fler kurser och möten »

Om SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av fetma- och metabol kirurgi.

Bli medlem!

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

 

covidien