SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Månadens film (februari)

 

Skinny on Obesety (58 min) Dokumentär där Dr Robert Lustig förklarar mekanismerna bakom världens fetmaepidemi. University of California Television (UCTV) 2013

Fler videotips >>>

 

Lästipset!

Kostinformation inför bariatrisk kirurgi: Patientinformation från dietisternas riksförbund. 2018.

Kunskapsunderlag kost vid bariatrisk kirurgi: Kunskapsunderlag med referenser till rekommendationer om kost efter bariatrisk kirurgi från dietisternas riksförbund. 2018.

 

Svensk kirurgi

Komplikationer vid obesitaskirurgi: Svensk översiktsartikel om komplikationer efter fetmakirurgi  Svensk Kirurgi 2018

GBP fuller 50

Gastric bypass 50 år: Gastric bypass har funnits i över 50 år, men vilka är mekanismerna bakom viktnedgången och hur bra är operationen mot diabetes och andra överviktsrelaterade sjukdomar? Läkartidningen 2018

Bild Svensk kirurgi

Kirurgi mot diabetes: Svensk sammanfattning av de nya rekommendationerna för kirurgi mot typ II diabetes. Svensk kirurgi 4/2016

 


Kosttillskott efter fetmakirurgi

 


GBP JPEG

Spelar tarmslyngans längd någon roll? (15 min) Föredrag från IFSO i London 2017

Om SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av fetma- och metabol kirurgi.

Bli medlem!

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

Medtronic-Logo

 

ethicon