SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Ska vi behandla fetma som en sjukdom

Årsmöte 2017

Bild3

Obesityweek

 

Bild komplikationskonferens 2017 jPEG

 

 Skärmklipp 2017-02-08 20.04.29

 

Sahlgrenska akademin 2017

 

ifso-22-world-congress-2017

 

 

Fler kurser och möten »

 

Månadens film (Augusti)

Fetmakirurgi för akutkirurger (20 Min): Tips och trix vid omhändertagande av akuta komplikationer efter obesitaskirurgi. Föredrag från SAGES Annual Meeting 2017

Fler videotips >>>

 

Lästipset!

Bild Svensk kirurgi

Kirurgi mot diabetes: Svensk sammanfattning av de nya rekommendationerna för kirurgi mot typ II diabetes. Svensk kirurgi 4/2016

Artificiella sötningmedel

Artificiella sötningsmedel påverkade blodsockret: Nyare studier visar att artificiella sötningsmedel ökar risken för fetma och typ II diabetes genom att förorsaka glukosintolerans och förhöjda insulinnivåer när de kombineras med annan föda. Läkartidningen 41/2014

Vetenskapensvärld SVT

Skärmklipp 2017-05-22 00.03.32

Vad är bra mat? Nya studier tyder på att “sockerfria sötningsmedel” som används i lightprodukter kan orsaka fetma och diabetes genom att orsaka glukosintolerans och höja insulinnivåerna när de kombineras med annan föda.

Om SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av fetma- och metabol kirurgi.

Bli medlem!

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

Medtronic-Logo

 

ethicon