SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Månadens film (Mars)

Artificiella sötningsmedel

Lightläsk kan bidra till fetma och typ 2-diabetes (52 s):  Artificiella sötningsmedel, till exempel aspartam och sackarin, innehåller få eller inga kolhydrater och därför också få eller inga kalorier, men flera studier visar nu att försöksdjur som fått artificiella sötningsmedel blev hungrigare och åt 30 % mer samtidigt som blodsockervärdet steg (SVT vetenskap 2017-05-13).

Kroppens inbyggda vår

Så funkar kroppens inbyggda våg (53 s) Det är känt att mycket sittande kan leda till fetma och ohälsa. En ny teori vill förklara att sittande ställning lurar kroppen att tro att den väger mindre än vad den gör. Tester som gjorts på möss som visar att om dom får en extravikt på kroppen, så går dom ner ungefär lika mycket efter några veckor. (SVT-Väst 18-01-09)

Sockerfilmen

Sockerfilmen (1 tim, 7 min  ) Hur mycket socker äter du egentligen? Filmaren Damon Gameau undersöker det dolda sockret i vår vardagskost genom att äta helt vanlig mat i två månader. (SVT 2015)

Fler videotips >>>

 

Lästipset!

GBP fuller 50

 

Bild Svensk kirurgi

Kirurgi mot diabetes: Svensk sammanfattning av de nya rekommendationerna för kirurgi mot typ II diabetes. Svensk kirurgi 4/2016

 

Kosttillskott efter fetmakirurgi

 

GBP JPEG

Spelar tarmslyngans längd någon roll? (15 min) Föredrag från IFSO i London 2017

Om SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av fetma- och metabol kirurgi.

Bli medlem!

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

Medtronic-Logo

 

ethicon