SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

 

 


Komplikationer efter fetmakirurgi
GBP fuller 50

 
Kosttillskott efter fetmakirurgi


Eco 2019 cover

Månadens film (februari)

  Skinny on Obesety (58 min) Dokumentär där Dr Robert Lustig förklarar mekanismerna bakom världens fetmaepidemi. University of California Television (UCTV) 2013 Fler videotips >>>  

Lästipset!

Kostinformation inför bariatrisk kirurgi: Patientinformation från dietisternas riksförbund. 2018. Kunskapsunderlag kost vid bariatrisk kirurgi: Kunskapsunderlag med referenser till rekommendationer om kost efter bariatrisk kirurgi från dietisternas riksförbund. 2018.   Svensk kirurgi Komplikationer vid obesitaskirurgi: Svensk översiktsartikel om komplikationer efter fetmakirurgi  Svensk Kirurgi 2018 GBP fuller 50 Gastric bypass 50 år: Gastric bypass har funnits i över 50 år, men vilka är mekanismerna bakom viktnedgången och hur bra är operationen mot diabetes och andra överviktsrelaterade sjukdomar? Läkartidningen 2018 Bild Svensk kirurgi Kirurgi mot diabetes: Svensk sammanfattning av de nya rekommendationerna för kirurgi mot typ II diabetes. Svensk kirurgi 4/2016   Kosttillskott efter fetmakirurgi   GBP JPEG Spelar tarmslyngans längd någon roll? (15 min) Föredrag från IFSO i London 2017

Om SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av fetma- och metabol kirurgi.

Bli medlem!

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

Medtronic-Logo

 

ethicon