SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Månadens film (November)

Varför Biggest Loser deltagare går upp i vikt igen! (7 Min): Forskning visar att alla utom en av Biggest Loser deltagarna gick upp i vikt igen. Orsaken är att kroppen sänker ämnesomsättningen för att hushålla med energireserverna när vi bantar.  ABC News (2016).

Fler videotips >>>

 

Lästipset!

Graviditet

Ökad risk för bukkirurgi under graviditet efter obesitaskirurgi! 1,5 procent av gastric bypass opererade kvinnor opererades för ileus under sin första graviditet jämfört med 0,02 % i en kontrollgrupp med BMI > 35. Läkartidningen 2017-09-19.

 

Bild Svensk kirurgi

Kirurgi mot diabetes: Svensk sammanfattning av de nya rekommendationerna för kirurgi mot typ II diabetes. Svensk kirurgi 4/2016

 

Sleeve JPEG

Sleeve eller bypass – Vilket är bäst?: Två nya långtidsstudier visar att gastrisk bypass möjligen ger bättre viktnedgång på lång sikt men till priset av ökad komplikationsrisk. Läkartidningen 2017-09-28

Vetenskapensvärld SVT

Skärmklipp 2017-05-22 00.03.32

Vad är bra mat? Nya studier tyder på att “sockerfria sötningsmedel” som används i lightprodukter kan orsaka fetma och diabetes genom att orsaka glukosintolerans och höja insulinnivåerna när de kombineras med annan föda. SVT 2017

 

GBP JPEG

Spelar tarmslyngans längd någon roll? (15 min) Föredrag från IFSO i London 2017

Om SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av fetma- och metabol kirurgi.

Bli medlem!

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

Medtronic-Logo

 

ethicon