SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Månadens film (juni)

Fetma Den globala fetma epidemin (12 min):  Idag är fler överviktiga än underviktiga i värden. I Sverige väger hälften av befolkningen för mycket och år 2025 beräknas var fjärde svensk vara fet. Vad är det för faktorer i vår miljö och kropp som ligger bakom denna utveckling. SVT  Vetenskapens värld 9/5 2016. Skärmklipp 2018-09-11 23.24.59

Fetma – vem tar ansvar för den bortglömda folksjukdomen? (50 min) Seminarium om fetmaepidemin som ökar både globalt och i Sverige. Almedalen 2018

Artificiella sötningsmedel

Lightläsk kan bidra till fetma och typ 2-diabetes (52 s):  Artificiella sötningsmedel, till exempel aspartam och sackarin, innehåller få eller inga kolhydrater och därför också få eller inga kalorier, men flera studier visar nu att försöksdjur som fått artificiella sötningsmedel blev hungrigare och åt 30 % mer samtidigt som blodsockervärdet steg (SVT vetenskap 2017-05-13).

Kroppens inbyggda vår

Så funkar kroppens inbyggda våg (53 s) Det är känt att mycket sittande kan leda till fetma och ohälsa. En ny teori vill förklara att sittande ställning lurar kroppen att tro att den väger mindre än vad den gör. Tester som gjorts på möss som visar att om dom får en extravikt på kroppen, så går dom ner ungefär lika mycket efter några veckor. (SVT-Väst 18-01-09)

Fler videotips >>>  

Lästipset!

Svensk kirurgi Komplikationer vid obesitaskirurgi: Svensk översiktsartikel om komplikationer efter fetmakirurgi  Svensk Kirurgi 2018 GBP fuller 50 Gastric bypass 50 år: Gastric bypass har funnits i över 50 år, men vilka är mekanismerna bakom viktnedgången och hur bra är operationen mot diabetes och andra överviktsrelaterade sjukdomar? Läkartidningen 2018 Bild Svensk kirurgi Kirurgi mot diabetes: Svensk sammanfattning av de nya rekommendationerna för kirurgi mot typ II diabetes. Svensk kirurgi 4/2016   Kosttillskott efter fetmakirurgi   GBP JPEG Spelar tarmslyngans längd någon roll? (15 min) Föredrag från IFSO i London 2017

Om SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi (SFOK) är en förening för kirurger intresserade av fetma- och metabol kirurgi.

Bli medlem!

Syftet med SFOK är att:

  • Knyta kontakter mellan i området intresserade kirurger
  • Bevaka kunskapsområdet
  • Sprida kunskap
  • Arrangera kurser och kongresser
  • Utföra rekommendationer och utgöra ett normativt organ med kunskap sprungen från SOReg.

 

Sponsorer

Medtronic-Logo

 

ethicon