SFOK - Svensk förening för Obesitaskirurgi

Bli medlem!

Medlemskap – avgifter Medlemsavgift SFOK

 

  • Årsavgiften i SFOK  för 2017 är
    • Läkare: 200kr
    • Dietist: 100kr
    • Sjuksköterska 100kr
  • Om man även önskar medlemskap i IFSO är avgiften  $100 + 200 kr  vilket inkluderar Obesity Surgery i pappersformat
  • Medlemskap inbetalas på pg 687508-2 eller Swish 123 694 6701 ange namn och E-post adress vid inbetalning.
  • Om du önskar få medlemskapet fakturerat kan du ladda ner faktura för utskrift här.

Kontakta pervidehult@yahoo.se för ansökan om medlemskap


Inloggning för medlemmar >>